PROJEKTY

GMC Fabryka Bombek realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2012-2020
Podziałanie 3.3.3.Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych- Go To Brand

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Działanie 3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Działanie 3.1. Wytyczne i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych