Program Operacyjny Polska Wschodnia – Wzór na konkurencję

Informujemy, iż GMC sp. z o.o.  realizuje projekt pt. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

W wyniku realizacji projektu GMC sp. z o.o. wdroży rekomendacje wskazane w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW w postaci innowacji produktowej, marketingowej, organizacyjnej, technologicznej i procesowej.

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności spółki GMC  na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu II działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

– poszerzenie oferty o nowe produkty tj.: ozdoby choinkowe premium, ozdoby choinkowe w stylistyce minimalistycznej,  produkty całoroczne oraz ozdoby personalizowane,

– poszerzenie oferty o nowe usługi: multimedialna, sensoryczna ścieżka edukacyjna, oparta
o doświadczenia wizualne, węchowe oraz słuchowe – żywe muzeum bombki,

– wdrożenie innowacji marketingowej;

– wdrożenie innowacji procesowej/ organizacyjnej;

– wdrożenie innowacji technologicznej.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

– Wdrożenie do oferty nowej kolekcji ozdób choinkowych premium, ozdób choinkowych w stylistyce minimalistycznej, produktów całorocznych, ozdób personalizowanych, zawieszki do ozdób wiszących, multimedialnej, sensorycznej ścieżki edukacyjnej.

– Wzmocnienie marki poprzez wdrożenie działań związanych z innowacją marketingową.

– Rozwój firmy i wzmocnienie pozycji rynkowej.

– Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.

– Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Wartość projektu: 4 174 866,00 PLN

Wartość dofinasowanie: 1 861 610,00 PLN