Regulamin sklepu

Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego gmc.com.pl, w tym przeglądania asortymentu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym gmc.com.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, gmc.com.pl na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwila proces rejestracji zostaje zakończony.

Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym gmc.com.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

Logowanie do Sklepu Internetowego gmc.com.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego gmc.com.pl zawierają̨ podatek VAT i podawane są w złotych. Wskazane ceny nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Sklep Internetowy gmc.com.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Zmiany , nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

Sklep Internetowy gmc.com.pl nie prowadzi sprzedaży związanej z wysyłką towaru za granicę.

Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym gmc.com.pl w nieznaczny sposób różnić się od siebie. Różnice te wynikają z charakteru materiału.

W celu złożenia zamówienia należy:

 1. zalogować się̨ do Sklepu Internetowego gmc.com.pl lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. wybrać sposób dostawy;
 4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
 5. wybrać formę płatności;
 6. kliknąć przycisk „Zamawiam i płace” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płace”.

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, gmc.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez gmc.com.pl i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym gmc.com.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych (realizowanych na indywidualne zamówienie według wytycznych klienta).

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy gmc.com.pl zwraca Klientowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego gmc.com.pl  lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane:

 1. pisemnie na adres siedziby: GMC Sp. z o.o., ul. Kosciuszki 2,   28-200 Staszów
 2. za pośrednictwem e-maila na adres: biuro@gmc.com.pl

Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym gmc.com.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego gmc.com.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym gmc.com.pl), przetwarzane są̨ przez: GMC Sp. z o.o.

gmc.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

 1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego gmc.com.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych droga elektroniczna lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego gmc.com.pl;
 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług droga elektroniczna;
 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym gmc.com.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu  gmc.com.pl również poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z konta datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu.