Home  |  Map  |  Contact Us

    Contact::
    +48 (015) 864 22 63
Fax: +48 (015) 864 22 63
Polski English GMC Sp. z o.o.
ul. Kosciuszki 2,   28-200 Staszów br/>woj. swietokrzyskie, POLAND
email: biuro@gmc.com.pl

 Icicle (6)
 Hearts (6)
 Eggs (6)
 Formed ball (2)
 Point (2)
 Angels (2)
 Stars (2)
 Flowers (2)
 Santa Claus (2)
 Fruits (2)
 Under water (2)
 Presents (2)
 Birds (2)
 On forest (2)
 Animals (2)
W okresie przedświątecznym sklep firmowy z ozdobami choinkowymi czynny:
 • Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
 • Sobota: (27.11, 4.12, 11.12, 18.12): 09:00 - 14:00
 • Niedziela: (12.12, 19.12): 09:00 - 14:00ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych


„GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych (opis i szczegóły w załącznikach) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.


Załączniki:


Pytania i odpowiedzi do zapytania 8/DST/1.4IIEInformacja o wynikach postępowania ofertowego nr 8/DST/1.4IIE


„GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego nr 8/DST/1.4IIE dotyczącego realizacji działania związanego z innowacją technologiczną w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.


Załączniki:


**************************************************************************************************************************************************

GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego NR 7/DST/1.4IIE dotyczącego dostawy środków trwałych w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.Załączniki:


**************************************************************************************************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych


„GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych (opis i szczegóły w załącznikach) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.


Załączniki:


**************************************************************************************************************************************************

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 6/IM/1.4IIE DOTYCZĄCEGO REALIZACJI DZIAŁANIA ZWIĄZANEGO Z INNOWACJĄ MARKETINGOWĄ„GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego NR 6/IM/1.4IIE dotyczącego realizacji działania związanego z innowacją marketingową w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.


Załączniki:ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 6/IM/1.4IIE dotyczące realizacji działania związanego z innowacją marketingową.

”GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów zaprasza do złożenia oferty na usługę projektową związaną z innowacją marketingową w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.


Załączniki:PYTANIA I ODPOWIEDZI


**************************************************************************************************************************************************

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/DST/1.4IIE

„GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci : 1. Wyposażenia 10 stanowisk w dmuchalni : 10 stołów wraz z mocowaniem pod formy oraz obsługą nożną i ręczną + 10 krzeseł + 10 sztuk oświetlenia – część I. 2. Palników szklarskich (10 sztuk) – wyposażenie stanowisk w dmuchalni – część II 3. Sprężarki – część III. 4. Tunelu suszącego – część IV. w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.


Załączniki:**************************************************************************************************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 5/IM/IP/1.4IIE dotyczące realizacji działania związanego z innowacją marketingową.”GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów zaprasza do złożenia oferty na na usługę projektową związaną z innowacją marketingową w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.


Załączniki:PYTANIA I ODPOWIEDZI


”GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe NR 5/IM/IP/14.IIE dotyczące realizacji działania związanego z innowacją marketingową zostało anulowane/pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z informacją zawarta w punkcie XI zapytania ofertowego: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.”


**************************************************************************************************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych.”GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: Wyposażenia 10 stanowisk w dmuchalni: 10 stołów wraz z mocowaniem pod formy oraz obsługą nożną i ręczną + 10 krzeseł + 10 sztuk oświetlenia; Palników szklarskich (10 sztuk) – wyposażenie stanowisk w dmuchalni; Sprężarki; Tunelu suszącego w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.


Załączniki:


**************************************************************************************************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych.”GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: Wyposażenia 10 stanowisk w dmuchalni: 10 stołów wraz z mocowaniem pod formy oraz obsługą nożną i ręczną + 10 krzeseł + 10 sztuk oświetlenia; Palników szklarskich (10 sztuk) – wyposażenie stanowisk w dmuchalni; Sprężarki; Tunelu suszącego w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.


Załączniki:


„GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uprzejmie informuje, iż ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych zostało anulowane


**************************************************************************************************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/IP/1.4IIE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁÓG PROJEKTOWYCH I WDROŻENIOWYCH ZWIĄZANYCH Z INNOWACJĄ PRODUKTOWĄ"GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację usług projektowych i wdrożeniowych związanych z innowacją produktową w ramach projektu pn. "ROZWÓj SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsięborcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.Załączniki:


Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/IP/1.4IIE


W ramach postępowania ofertowego nr 2/IP/1.4IIE dot. zaprojektowanie konfiguratora online oraz procesu ich konfiguracji - Część I - Brak ofert.


"GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na Zaprojektowanie unikalnej zawieszki do ozdób wiszących - Część II w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.

Załączniki:


 • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

 • **************************************************************************************************************************************************

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/IP/1.4IIE DOT. REALIZACJI USŁUG PROJEKTOWYCH I WDROŻENIOWYCH ZWIĄZANYCH Z INNOWACJĄ PRODUKTOWĄ.  "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizacje uslug projektowych i wdrozeniowych związanych z innowacją produktowó w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.  Załączniki:


  1. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych PREMIUM, skierowanej do świadomych wzorniczo, zamożnych odbiorców. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji PREMIUM - PROJEKT UDOSKONALONY w Części I dot. linii tematycznej nr 1 w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

  Załączniki:


  • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

  • 2. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych PREMIUM, skierowanej do świadomych wzorniczo, zamożnych odbiorców. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji PREMIUM - PROJEKT UDOSKONALONY w Części II dot. linii tematycznej nr 2 w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

   Załączniki:


   • 1. Iformacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

   • 3. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych PREMIUM, skierowanej do świadomych wzorniczo, zamożnych odbiorców. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji PREMIUM - PROJEKT UDOSKONALONY w Części III dot. linii tematycznej nr 3 w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

    Załączniki:


    • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

    • 4. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych PREMIUM, skierowanej do świadomych wzorniczo, zamożnych odbiorców. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji PREMIUM - PROJEKT UDOSKONALONY w Części IV dot. linii tematycznej nr 4 w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

     Załączniki:


     • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

     • 5. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych w stylistyce MINIMALISTYCZNEJ, sp�jnej z aktualnymi trendami wn�trzarskimi. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji MINIMALISTYCZNEJ - PROJEKT UDOSKONALONY w Części V dot. linii tematycznej nr 1a w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

      Załączniki:


      • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

      • 6. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych w stylistyce MINIMALISTYCZNEJ, spójnej z aktualnymi trendami wnętrzarskimi. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji MINIMALISTYCZNEJ - PROJEKT UDOSKONALONY w Części VI dot. linii tematycznej nr 2a w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

       Załączniki:


       • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

       • 7. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych w stylistyce MINIMALISTYCZNEJ, spójnej z aktualnymi trendami wnętrzarskimi. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji MINIMALISTYCZNEJ - PROJEKT UDOSKONALONY w Części VII dot. linii tematycznej nr 3a w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

        Załączniki:


        • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

        • 8. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych w stylistyce MINIMALISTYCZNEJ, spójnej z aktualnymi trendami wnętrzarskimi. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji MINIMALISTYCZNEJ - PROJEKT UDOSKONALONY w Części VIII dot. linii tematycznej nr 4a w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

         Załączniki:


         • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

         • 9. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji produktów CAŁOROCZNYCH. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji CAŁOROCZNEJ - NOWY PRODUKT w Części IX dot. linii tematycznej nr 1b w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

          Załączniki:


          • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

          • 10. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji produktów CAŁOROCZNYCH. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji CAŁOROCZNEJ - NOWY PRODUKT w Części X dot. linii tematycznej nr 2b w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

           Załączniki:


           • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

           • 11. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji produktów CAŁOROCZNYCH. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji CAŁOROCZNEJ - NOWY PRODUKT w Części XI dot. linii tematycznej nr 3b w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

            Załączniki:


            • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

            • 12. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej związanej z innowacją produktową. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji produktów CAŁOROCZNYCH. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji CAŁOROCZNEJ - NOWY PRODUKT w Części XII dot. linii tematycznej nr 4b w ramach projektu pn. "ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

             Załączniki:


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy „GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI „GMC” W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ"GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNO¦CI SPÓŁKI "GMC" W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.Załączniki:

Nowe produkty ze szkła niesodowego
The GMC Sp. z o.o. is a well distinguishable company producing genuinely hand made glass ornaments. All the single items are designed, produced and decorated by skilled artists.

The firm was established in 1995 and has acquired both national and foreign recognition since such time.


We offer:

Christmas Balls
in numerous shapes and colours

Easter Ornaments
Faberge eggs, little birds, flowers

Valentine Decorations
hearts, angels, butterflies

Present Sets
decorative pieces of art with dedications for firms, institutions and individuals as well as regular ornaments, eg. fruit, little animals, fish

Teelights
original glass candlesticks in fantasy shapes


Animals

Category
Animals


CODE: #5403

Animals

Category
Animals


CODE: #5401-1

On forest

Category
On forest


CODE: #0780m

On forest

Category
On forest


CODE: #0750-3m

Birds

Category
Birds


CODE: #0602m

Birds

Category
Birds


CODE: #0600m